Takie wieści, takie plany! Będzie grane, śpiewane... Ba, nawet tańczone! :)